Засаг даргын захирамж
Тохижилтын аян зохион байгуулах тухай

Сумын төвийн өнгө үзэмжиыйг сайжруулах, айл өрхийн хашааны өнгө үзэмж аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тохижилтын аяныг 2023 оны 05 дугааар сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 15 хүртэл зарлаж байна. ...

2023-05-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хог хаягдлын цэвэрлэгээний газрын зааг тогтоох, хуваарь батлах тухай

...

2023-05-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Түйн голын жавар 2023

Баянхонгор аймагт 2023 оны 2 дугаар сарын 10,12 ны өдрүүдэд “Түйн голын жавар-2023” өвлийн наадамд боллоо. Тус наадамд удирдамжын дагуу орон нутгаа төлөөлөн 5 машинтай 23 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тэмээчдийн өв со...

2023-02-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..