Байгаль орчин 2023
Хогоо ялган ангилах тухай

Сумын төвийн хогийн цэг дээр авто машины сэг, төмрийг дахин боловсруулах газарт хүргэхээр ялган ангилалт хийж байна....

2023-11-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Модны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Биеийн тамирын талбайд 2023 оны 10 дугаар сарын 15ны өдөр Заг, Сухай, Хайлаасны үрсэлгээний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан....

2023-10-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мод үрсэлүүлсэн тухай

Нутгийн хөрсөнд ургадаг ой модноос Заг Сухай Хайлаасны үрийг түүж үрсэлгээ бэлтгэж ургуулсан. ...

2023-10-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн эзэмшлийн талбайд мод тарих тухай

Биеийн тамирын талбайд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж 200 мод тарьлаа....

2023-10-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хогоо ялган ангилах тухай

Бүгдээрээ Хогоо заавал хогийн саванд ангилан ялгаж хийх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт асгах уриалга гаргаж, ...

2023-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Загийн ой, бутлаг ургамал хамгаалах тухай

Заг ой мод, бутлаг ургамал аа хайрлан хамгаалсанаар “Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөнд” та, бид үнэтэй хувь нэмэр ээ оруулж чадах болно. Тиймээс бүгдээрээ Заг ой мод, бутлаг ургамал аа хайрлан хамгаалцгаая уриалга гаргаж, ...

2023-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Загийн ой, бутлаг ургамлын үрсэлгээ хийх тухай

Тэр бум мод ...

2023-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..