Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...