Мал эмнэлгийн тасаг
Бог малын мялзан

Малчдад зориулсан мэдээлэл...

2024-04-30 17:23:37

Дэлгэрэнгүй..
Бог малын мялзан

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/65 дугаар тушаал, сумын Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 07 өдрийн А/47 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган сумын хэмжээнд нийт 444 өрх...

2024-04-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Ариутгал, халдваргүйтгэл.

Бог, бод малыг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж байна....

2024-04-05 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хонины цэцэг.

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тандалт, дархлаажуулалтад Луугар 1 дүгээр багийн 22 өрхийн 5260 хонь, Цэлгэр 4 дүгээр багийн 8 өрхийн 740 хонь, нийт 30 өрхийн 6000 хонийг хамруулсан....

2024-02-01 08:00:00

Дэлгэрэнгүй..