Нийгмийн даатгал
Сайн дурын даатгуулагч нарт

Хагас жилийн тайлант хугацаа дөхөж байгаа тул сайн дурын даатгалд хамрагдаж шимтгэл төлсөн иргэд үлдсэн сараа гүйцээж төлнө үү баярлалаа...

2024-06-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
тэтгэвэр нэмэгдлээ

...

2024-05-13 14:19:22

Дэлгэрэнгүй..
тэтгэврээ хэрхэн харах.

...

2024-05-13 14:16:44

Дэлгэрэнгүй..
0-3 насны хүүхдээ асарч буй эхийн нийгмийн даагалын шимтгэлийн Улсын болон тэтгэмжийн сангаас төлөх дүнгийн мэдээлэл

...

2024-05-13 12:06:01

Дэлгэрэнгүй..
малчдын тэтгэврийн даатгалын 50 хувийг 5 хүртэл жил төрөөс даана.

...

2024-05-13 12:03:36

Дэлгэрэнгүй..
сайн дурын даатгуулагч нарт

Нийгмийн сайн дурын даатгалын даатгалд хамрагдсан 298 иргэний гэрээг байгууллаж дууслаа.сайн дурын даатгалын шимтгэлийг төлсөн иргэд нийгмийн даатгалын байцаагчтай уулзаж төлөлтөө ойрын хугацаанд барагдуулна уу....

2024-05-13 11:56:03

Дэлгэрэнгүй..
Ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаандаа төлөөгүйгээс үүсэх эрсдэл

...

2024-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүсэх, бүрдүүлэх материал.

...

2024-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
тэтгэврийн өвлөлт

...

2024-04-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
иргэн та тэтгэмж илгээгээд 14 хоног болон түүнээс дээш хугацаанд ороогүй бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын доорх утсаар холбогдоно уу

...

2024-04-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..