Хөдөө аж ахуйн тасаг
Тарималын ам, Сайр толгойд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Ус амьдрал"ХХК-н уст цэгийн хайгуул хийлээ.

Тарималын ам, Сайр толгойд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Ус амьдрал"ХХК-н уст цэгийн хайгуул хийлээ....

2024-06-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шинэ хоршоо-Чинээлэг малчин хөдөлгөөний сумдад ажиллах ажлын хэсэг

...

2024-05-15 10:34:18

Дэлгэрэнгүй..