ЗДТГАЗАР
Багийн иргэдийн нийтийн хурал хийсэн тухай

Баг тус бүрийн Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр сумын төвд нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийлээ. Энэд төрийн зүгээс 2023 онд хийсэн ажилаа тайлагнаж, 2024 онд хийх ажлын талаар мэдээлэл ...

2024-01-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн болов.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ Богд сумын төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр болов. Тус зөвлөгөөнөөр төрийн байгууллагуудын дарга удирдлагуудын илт...

2023-03-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..