ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн хурлаас сумдын ИТХ, ГХУСАЗСЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн тухай

НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААРАА БОГД СУМЫН ИТХ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн хурлаас сумдын ИТХ, ГХУСАЗСЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч, нутгийн ...

2024-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..

Сумын танилцуулга...

2023-01-29 11:54:55

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

Нутгийн удирдлагын 30 жилийн ойн хүрээнд энэ байгууллагын үндэс суурийг тавилцаж, улмаар өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг төлөвшүүлэх их үйлсэд тухайн үедээ бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан хурлын дарга нар,ахмад төлө...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

Нутгийн удирдлагын 30 жилийн ойн хүрээнд энэ байгууллагын үндэс суурийг тавилцаж, улмаар өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг төлөвшүүлэх их үйлсэд тухайн үедээ бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан хурлын дарга нар,ахмад төлө...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

Нутгийн удирдлагын 30 жилийн ойн хүрээнд энэ байгууллагын үндэс суурийг тавилцаж, улмаар өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг төлөвшүүлэх их үйлсэд тухайн үедээ бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан хурлын дарга нар,ахмад төлө...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

Нутгийн удирдлагын 30 жилийн ойн хүрээнд энэ байгууллагын үндэс суурийг тавилцаж, улмаар өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг төлөвшүүлэх их үйлсэд тухайн үедээ бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан хурлын дарга нар,ахмад төлө...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын дарга, ахмад төлөөлөгчидтэй уулзав

Нутгийн удирдлагын 30 жилийн ойн хүрээнд энэ байгууллагын үндэс суурийг тавилцаж, улмаар өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг төлөвшүүлэх их үйлсэд тухайн үедээ бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан хурлын дарга нар,ахмад төлө...

2022-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..