Орон нутгийн хөгжлийн сан
Соёлын төвд тайз засвар

Соёлын төвд тоног төхөөрөмж авав....

2023-12-15 11:35:51

Дэлгэрэнгүй..
Талбайн гэрэлтүүлэг хийх

Биеийн тамирын талбайд гэрэлтүүлэг хийв....

2023-12-15 11:27:47

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах

Хуучин соёлын төвийн урд тоглоомын талбай байгуулав....

2023-12-15 11:08:43

Дэлгэрэнгүй..
Гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх, 04-н шугамын өргөтгөл

Өндөр хүчдэлийн 04-н шугамын өргөтгөл хийв....

2023-12-15 10:57:36

Дэлгэрэнгүй..
Ундны усны хангамж, эрүүл ахуйг сайжруулах

Сумын хойно байрлалтай худагт худагын ухаалаг систем суурилуулав....

2023-12-15 10:52:39

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн тоглоомын засвар тохижилт

Тоглоом, техник хэрэгсэл худалдан авав....

2023-12-15 10:42:24

Дэлгэрэнгүй..
Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах

Хогийн цэгийг нөхөн сэргээж дарж булшлав....

2023-12-15 10:39:43

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн бие засах газрын засвар

Нийтийн бие засах газар байгуулав....

2023-12-15 10:35:16

Дэлгэрэнгүй..
Орчины тохижилт, ногоон байгууламжийг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах

Намрын мод тариалалт хийв....

2023-12-15 10:31:51

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн тоглоомын засвар тохижилт

Цэцэрлэгийн гадна сагсны талбай байгуулав....

2023-12-15 10:27:46

Дэлгэрэнгүй..