Таван сая, түүнээс дээш төгрөгний үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр,санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...