Байгаль орчин 2024
Эко аялал зохион байгуулав

Эко бүлгийн сурагчдыг 06 дугаар сарын 02 өдөр “Эко аялал”-ыг маршрутын дагуу зохион байгуулсан. Аялалд 22 сурагч оролцож, орон нутгийн судлах танхимиын 184 үзмэр, сумын байгалийн түүх соёлын дурсгалт, нэн ховор болон хо...

2024-06-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулав.

Сумын Засаг даргын 2022 оны A/46 дугаар захирамжаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд нийтийн эдэлбэр газрыг цэвэрлэх хуваарь гарган хэрэгжүүлсэний дагуу он гаргасанаас хойш 4 удаагийн цэвэрлэгээг хийж, давхардсан то...

2024-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоггүй сум челлеж зарлав.

Сумын хэмжээнд хамжихгүй бол амжихгүй аяны хүрээнд хоггүй сум челленж зарлан зохион байгуулсан. ...

2024-05-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мод тооллогын ажлыг зохион байгуулав

Сумын хэмжээд 18 төрлийн 32262 мод тоологдсон байна....

2024-05-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Биотехникийн арга хэмжээ зохион байгуулав

Байгаль цаг агаар хүндэрсэнтэй холбогдуулан, байгалийн зэрлэг амьтадыг хамгаалах, хоол тэжээлийн хомсдолд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын хэмжээнд биотехникийн арга хэмжээг алтай 3 дугаар баг, Цэлгэр 4 дүгээ...

2024-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бү нийтээр мод тарих өдрийг тэмдэглэв

Бүх нийтээр мод тариалах өдрөөр сумын төвийн хойд элсний нүүдлээс хамгаалах зорилгоор 3 га газарт заг, сухай, жигд 1700 ширхэг суулгацын тариалалтыг чанартай, богино хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Мод тариалах ажилд 347...

2024-05-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэв

Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд “Ус яаж хамгаалах вэ” гар зургийн уралдаан, Сургуулийн 1-7 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Алтан хонх”, Сургуулийн 8-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Ус миний амьдрал” сэдэвт илтгэлийн у...

2024-03-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мазаалай баавгаын үндэсний бахалт өдрийг тэмдэглэв

Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны 437 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/104 дүгээр захирамжийг тус тус хэрэгжүүлэн, мазаалай баавгайн үндэсний бахархалын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв. Мазаалай баавгайн ү...

2024-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..