Хуйрнан шуугигч Бөхийн барилдаан зохион байгуулав

Хуйрнан шуугигч бөхийн барилдааныг 5 бүлгийн хүүхдүүдийн дунд насны ангиллаар зохион байгуулав. 

2024-06-19 09:32:02