Бог малын мялзан, Хонины цэцэг өвчний хам вакцины урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулав.