Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйлчилгээ
Жилийн эцсийн мэдээ /өссөн дүнгээр/

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох үйлчилгээнд 2022 онд нийт 2335 иргэнийг хамруулж, 1,875,534,080 төгрөгийн үйлчилгээ үзүүлсэн....

2022-12-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Малжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөр”-ийн 5.1, 5.2.9-т заасан малжуулах арга хэмжээнд 5 иргэни...

2022-10-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..