Нийгмийн салбар
"Эцэг эхээ сонсьё" өдөрлөг зохион байгуулав.

Сумын Хамтарсан багаас эрхлэн сумын эцэг эхчүүдийг оролцуулан Эцэг эхээ сонсъё арга хэмжээг анх удаа зохион байгуулав. Энэхүү үйл ажиллагаанд 250 гаруй эцэг эхчүүд төрийн албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд аймгийн ГБХ...

2022-11-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Залуучуудын чуулган зохион байгуулав.

Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу сумын Залуучуудын чуулган зохион байгуулж 150 гаруй залуучууд оролцсон бөгөөд энэ арга хэмжээний хүрээнд сургалт нөлөөллийн болон урлаг спортын арга хэмжээ зохион байгуулсан бай...

2022-09-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"Залуучуудын үгийг сонсов

Сумын ЗДТГ-аас Залуучуудын оролцоот хөгжил сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 25 залуу оролцов....

2022-09-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Малчин эмэгтэйчүүд өдөржин чуулав.

Сумын ИТХ, ЗДТГ-аас Малчин эмэгтэйчүүдийн анхдугаар чуулганыг зохион байгуулж 350 орчим эмэгтэйчүүд оролцов. Уг чуулганы үеэр сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулсаны зэрэгцээ бүтээгдхүүний үзэсгэлэн худалда...

2022-04-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..