Улсын бүртгэл
Иргэдийн анхааралд

ИРГЭН ТА 2023 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа бол хуулийн хугацаанд /төрсөн өдрөөсөө хойш 30 хоног дотор/ иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх бүртгэлд хамрагдана уу. -2007 онд төрсөн иргэн 16 нас -199...

2023-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 онд 1044 иргэнд тоон гарын үсэг олгов.

Тоон гарын үсгийн тухай хууль нь 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ээс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2022 онд 1044 иргэнд олгосон бөгөөд тоон гарын үсэгт хамрагдах иргэдийн 50 хувийг хамруулсан байна....

2022-12-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс сумд ажиллав.

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээд, иргэний улсын бүртгэгч нар 2022 оны 11 дүгээр сарын 13-нд сумд ажиллаж 2 хуулийг этгээдийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэж, 15 иргэнээс гадаад паспорт захиалах үйлчилгээг хүл...

2022-11-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэгч бүсийн сумдад ажиллав.

Богд сумын Улсын бүртгэгч нь бүсийн сумдын эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийг хариуцан ажиллаж байгаа бөгөөд 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд Жинст, Баянговь, Баянлиг сумдад ажиллаж 71 иргэнд эд хөрөнгийн улсын бүрт...

2022-11-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийг сумдаа бүртгэдэг боллоо.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2022 оны 01 дүгээр сараас эхлэн Богд сумын улсын бүртгэгч Д.Мягмар нь эд хөрөнгийн улсын бүртгэл бүртгэх эрхтэй болж сумын иргэдэд газар дээр нь эд хөрөнгийн улсын бүртгэл...

2022-02-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..