Албан хаагчидад сургалт зохион байгууллаа.

Сумын төрийн албан хаагчид болон иргэдэд Нийгмийн даатгал, Татварын хууль тогтоомж, боловсролын салбарын тэтгэмж, цалин хөлс, тэтгэврт болон хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмжийн эрх үүсэх хууль тогтоомжийН талаарх мэдлэг олгох сургалтыг 2017оны 05 сарын 04-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Саруул, боловсролын төсөв хариуцсан мэргэжилтэн В.Содномдаржаа, Татварын хэлтсийн улсын байцаагч Ж.Тайван, ЭМНД-ын хэлтсийн төлөвлөгч, эдийн засагч , Н.Догмидсанги, тэтгэвэр хариуцсан улсын байцаагч П.Болормаа нар урилгаар оролцлоо.

2022-04-27 16:49:25