Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зарлах тухай

Төмс хүнсний ногоо тарих зориулалтаар 2нэгж талбарт сумын төвийн хойно мод үржүүлгийн талбайн ард, худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 1 нэгж талбарт мод үржүүлгийн талбайн баруун талд тус тус цахимаар зарлагдсан. Дуудлага худалдаа нь  2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдана.

2023-05-18 00:00:00